θρεπτική αξία nostimost

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα είναι εφάμιλλα με τα νωπά, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταψυχθεί άμεσα και σωστά και δεν έχουν αποψυχθεί καθόλου στα ενδιάμεσα στάδια της διακίνησής τους, μέχρι να φτάσουν στον καταναλωτή. Με άλλα λόγια, να έχει διατηρηθεί απόλυτα η αλυσίδα ψύξης

Εγγυάται υψηλή διαθρεπτική αξία και άριστο γευστικό αποτέλεσμα.

Επιπλέον εγγυάται και άλλα πλεονεκτήματα όπως

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρησιμοποιούμε μόνο την ποσότητα που χρειαζόμαστε κάθε φορά, χωρίς να πετάμε νωπά προϊόντα που έχουν χαλάσει. Έτσι, αποφεύγουμε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία πριν το μαγείρεμα (καθαρισμός, κοπή) . Με αυτόν τον τρόπο, μαγειρεύουμε οικονομικά
.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έχουμε ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή μας τρόφιμα έτοιμα για μαγείρεμα. Έτσι, μαγειρεύουμε εύκολα και γρήγορα

ΓΕΥΣΗ

Μέσω της κατάψυξης, τα τρόφιμα διατηρούν αναλλοίωτη τη γεύση τους. Έτσι, τρώμε γευστικά και απολαυστικά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται το αργότερο εντός 48 ωρών.

Απαγορεύεται η επανακατάψυξη των αποψυγμένων τροφίμων.